HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG CỘNG TÁC VIÊN KIẾM TIỀN 

I. Giao diện và tính năng App cộng tác viên

1.Giao diện chính của App

app cộng tác viên jobnow

2. Tính năng tìm kiếm dự án và quy trình sử dụng App cộng tác viên

2.1.Hiển thị danh sách dự án

2.2.Bộ lọc tìm kiếm dự án

2.3. Chi tiết dự án

2.4. Gửi hồ sơ ứng viên

2.5. Hoàn tất quy trình cộng tác viên

3.Tính năng quản lý ứng viên đã giới thiệu

3.1  Quản lý danh sách ứng viên

3.2 Bộ lọc hồ sơ có thể lọc theo việc làm , trạng thái, thời gian

3.3 Xem chi tiết và gửi phản hồi về ứng viên

4.Tính năng quản lý nhà tuyển dụng đã giới thiệu

4.1 Giới thiệu nhà tuyển dụng

4.2 Hiển thị danh sách nhà tuyển dụng đã giới thiệu

4.3 Bộ lọc danh sách nhà tuyển dụng

4.4 Chi tiết nhà tuyển dụng

5. Tính năng quản lý tài khoản

5.1 Thông tin chung của tài khoản

5.2 Quản lý ví

5.3 Yêu cầu rút tiền

5.4 Thay đổi ngôn ngữ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng tính năng cộng tác viên kiếm tiền trên App Việc Làm 

Bạn cần thêm thông tin ?

Hỗ trợ 24/7 tất cả các ngày trong tuần

Đường dây nóng trong giờ làm việc

0243 854 4264